Yes
No

​Prečo sú naši zamestnanci nadšení prácou na EDA? Pretože…

  • je to vynikajúca príležitosť na medzinárodnú kariéru v oblasti auditu verejného sektora a v iných oblastiach,

  • sú súčasťou európskej inštitúcie vytvorenej na ochranu financií EÚ,

  • pracujú v multikultúrnom a viacjazyčnom prostredí s profesionálnymi kolegami zo všetkých členských štátov EÚ,

  • prispievajú k lepšiemu fungovaniu EÚ a k zabezpečeniu toho, aby občania EÚ získali hodnotu za svoje peniaze.

Zamestnanci EDA vykonávajú viacero povolaní: sú to samozrejme audítori, ale aj prekladatelia, právnici, odborníci na ľudské zdroje, archivári a knihovníci, lekári, odborníci na komunikáciu, vedci v oblasti výpočtovej techniky a dát, špecialisti na logistiku a bezpečnosť a administratívni asistenti.

Prijímame najmä úradníkov (vymenovaných na dobu neurčitú) prostredníctvom výberových konaní organizovaných Európskym úradom pre výber pracovníkov (EPSO). Príležitostne prijímame zamestnancov aj priamo na dobu určitú, dočasných alebo zmluvných zamestnancov, pričom v týchto prípadoch uverejňujeme výzvu na vyjadrenie záujmu na našej stránke venovanej pracovným príležitostiam. Trikrát ročne prijímame stážistov vo všetkých oblastiach našej práce; viac informácií nájdete na stránke o stážach. Máme tiež výmenné programy s vnútroštátnymi kontrolnými orgánmi, ktoré nám umožňujú každoročne privítať niekoľko vyslaných národných expertov.

Našimi zamestnancami sú sekretári/úradníci, asistenti, administrátori a manažéri. Sekretári/úradníci sa vo všeobecnosti podieľajú na riadení kancelárií, službách v oblasti bezpečnosti alebo šoférovania a poskytujú administratívnu a technickú podporu. Asistenti poskytujú výkonnú a technickú podporu v rôznych oblastiach. Administrátori pracujú na pozíciách s vysokou zodpovednosťou. Manažéri sú zodpovední za stratégiu, prognózu a riadenie ľudí.

Právnym základom každého zamestnania je Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

Viac informácií nájdete v sociálnej súvahe EDA.

Súvisiace odkazy