No
No
 

Európsky dvor audítorov nabáda všetkých svojich zamestnancov, aby pri spolupráci s kolegami, partnermi, kontrolovanými subjektmi i so širokou verejnosťou vystupovali v súlade s kultúrou integrity a bezúhonnosti.

EDA zriadil kanály na oznamovanie nekalých praktík (whistleblowing), ktoré oznamovateľom zabezpečia primeranú ochranu.

Ak chcete oznámiť závažné nezrovnalosti, použite priložený kontaktný formulár. Opíšte údajné nezrovnalosti a jasne uveďte, či sa považujete za oznamovateľa a či si želáte, aby vaša totožnosť zostala utajená.

Súvisiace odkazy