Yes
No

Kultúra a vzdelávanie sú kľúčové pre budúcnosť odolnej, konkurencieschopnej a súdržnej Európy. Hoci primárnu zodpovednosť za politiky v oblasti vzdelávania a kultúry nesú členské štáty, EÚ zohráva dôležitú doplňujúcu úlohu. ​