No
No

Organizujeme technické semináre týkajúce sa auditu, ako aj medzinárodné konferencie zamerané na oblasti našej práce. Odkazy uvedené nižšie poskytujú informácie o najnovších konferenciách a seminároch, ktoré usporiadal EDA.