Yes
No
V prípade, že potrebujete ďalšie informácie o Dvore audítorov alebo jeho práci, prípadne by ste chceli navrhnúť tému auditu, môžete nás kontaktovať prostredníctvom tohto formulára. Vyplňte ho, prosím, čo najpresnejšie a najúplnejšie. ​