No
No
 

Ako ochrancovia finančných prostriedkov EÚ na Európskom dvore audítorov veríme, že fungovanie našej inštitúcie by malo byť transparentné. Znamená to sprístupňovanie informácií o našom riadení a činnostiach a uverejňovanie výsledkov našej audítorskej práce. Týmto spôsobom môžeme pomôcť občanom lepšie pochopiť, ako plníme svoju úlohu a ako presadzujeme silnú finančnú správu tým, že voláme na zodpovednosť tých, čo hospodária s rozpočtom EÚ.

Súvisiace odkazy